Trang chủ>Phát triển & Nghiên cứu

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khác nhau của khách hàng.
Phát triển nguyên vật liệu mới
|Phát triển nguyên vật liệu mới|

Đối với nguyên liệu mới, chúng tôi không chỉ giới thiệu mà còn đề xuất công thức phù hợp nó.

Đối với các nguyên liệu đã được biết đến, chúng tôi cố gắng đề xuất việc sử dụng và phương pháp ứng dụng mới là tốt nhất.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành phát triển sản phẩm mới của nguyên vật liệu dùng trong mỹ phẩm, và đã bắt đầu sản xuất và phân phối một số các sản phẩm được phát triển tại nhà máy ở Trung Quốc.

|Khảo sát|

Nguyên liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm, cần thiết phải đảm bảo tính an toàn và tích cực thực hiện quy định của pháp luật mang tính toàn cầu.

Chúng tôi tiến hành điều tra, khảo sát và cung cấp thông tin đến khách hàng tính an toàn và tuân thủ quy định pháp luật đối với những nguyên liệu mà chúng tôi cung cấp.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận ủy thác xin giấy phép liên quan đến quy định pháp luật.

  • Phát triển & Nghiên cứu
  • Nguyên vật liệu mỹ phẩm
  • Nguyên vật liệu sản phẩm công nghiệp
Xem bản đồ lớn hơn

FUJIKASEI CO., LTD

3-9-3 Honcho, Nakano-ku, Tokyo, 164-0012, Nhật Bản

TEL 03-3320-1116

FAX 03-3320-1129