Trang chủ

Tin tức
Lời chào

Nhu cầu về vật liệu mới do cuộc cách mạng công nghệ mang lại đã hình thành sự phát triển công nghệ mới, cải thiện dịch vụ kỹ thuật.
Hiện nay là thời đại các công ty phải ứng phó nhiều vấn đề như tính an toàn và khía cạnh môi trường của nguyên liệu hóa học.
Công ty thương mại không chỉ đối ứng với quản lý hậu cần, mà còn được yêu cầu phải có khả năng đưa ra đề xuất kịp thời cùng với sức mạnh nghiên cứu phát triển để đáp ứng quan hệ hợp tác với khách hàng.
Chúng tôi luôn ủng hộ " nguyên tắc phát triển" trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ đi trước thời đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
FUJIKASEI rất trân trọng sự hợp tác với quý khách hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động theo đuổi thách thức cao hơn.

  • Phát triển & Nghiên cứu
  • Nguyên vật liệu mỹ phẩm
  • Nguyên vật liệu sản phẩm công nghiệp
Xem bản đồ lớn hơn

FUJIKASEI CO., LTD

3-9-3 Honcho, Nakano-ku, Tokyo, 164-0012, Nhật Bản

TEL 03-3320-1116

FAX 03-3320-1129